Revista "Ullada" núm. 3.

ullada

Revista “Ullada” núm. 3, agost 2016. Podem trobar dos articles que ens parlen de Sta. Caterina, un del Parc Natural de Montgrí sobre el nou rètol informatiu a Sta. Caterina i l’arrenjament del camí al seu accés, i un altre del Grup de Recerca dels Amics de Sta. Caterina de la relació del llibre “Solitud” de Caterina Albert “Victor Català” i l’ermita de Sta. Caterina. Pàg. 58-59.