Dites de Santa Caterina

• Santa Caterina és nostra fins a la Torre Ponça, si la Torre Ponça cau, Santa Caterina adéu-siau.

• Santa Caterina és nostra fins a la Torre Ponça, de la Torre Ponça enllà, Santa Caterina nostra serà.

• De Santa Caterina a Nadal, un mes cabal.

• De Santa Caterina a Nadal, un mes no hi val.

• De Santa Caterina a Nadal un pas de pardal.

• La roda de Santa Caterina, amb vuit dies no se fina.

• La roda de Santa Caterina, de les barques fa xixina.

• Per Sant Martí, la fadrina besa el fadrí, i per Santa Caterina el fadrí besa la fadrina.

• Per Sant Sever, para el llaç pel gat mesquer; per Santa Caterina, per la feixina; per Sant Andreu, per la guineu; i per la Concepció pel teixó

• Per Santa Caterina, a pescar la sardina.

• Per Santa Caterina, el fred entra a la cuina.

• Per Santa Caterina, un mes refina.

• Per Santa Caterina, proveeix de llenya i de farina.

• Santa Caterina clara, tot l’Advent emborbollada.

• Santa Caterina, freda o humida.

• Santa Caterina, guardeu-nos de mort repentina.

• Santa Caterina la ventosa.

• Santa Caterina, quan va veure el foc, totes les campanes tocaven a morts.

• Santa Caterina tot el món inclina.

• Santa Caterina, guardeu-nos de mort repentina

• Talla la fusta per Santa Caterina, i mai vés la veuràs podrida.

Algunes dites relacionades amb la collita i el bestiar

• Abans de Santa Caterina, no cullis l’oliva.

• Per Sant Andreu, sementereu; per Santa Caterina, sementerina.

• Per Sant Andreu, sementera és; per Santa Caterina, sementera fina.

• Per Sant Andreu, sementera és; per Santa Caterina, sementera fina.

• Per Santa Catalina, si no tens sembrat es blat, ja en pots fer farina.

• Per Santa Caterina, el blat que hagis de sembrar, fes-ne farina.

• Per Santa Caterina, del bon blat fes la farina.

• Per Santa Caterina, el molí no fa farina.

• Per Santa Caterina, el porc en tupina.

• Per Santa Caterina, el rovelló ja fina.

• Per Santa Caterina, l’avellana és mitja, i per Santa Magdalena l’avellana és plena.

• Per Santa Caterina, l’enciam és gallina.

• Per Santa Caterina, el gall amb la gallina

• Per Santa Caterina, l’oli és a l’oliva.

• Per Santa Caterina, mol ta farina que, Sant Andreu arribat, ja serà tard.

• Per Santa Caterina, arreplega l’oliva.

• Per Santa Caterina, si tens blat, fes farina.

• Per Santa Caterina, ven-te la gallina, i per Sant Sebastià torna-la a comprar.

• Per Santa Caterina ven la gallina;Per Sant Esteve, que torni a ésser teva.

• Per Santa Caterina la bleda és bona com la gallina.

• Per Santa Teresa, lo blat estesa; per Santa Caterina, del blat que no sigui sembrat fes-ne farina.

• Santa Caterina favatera.

• Per Santa Caterina, arròs en gallina.

• Per Santa Caterina, del bon blat fes la farina.

• Per santa Caterina, cull l’oliva; la vella que ho sabia, collida ja la tenia

• Per Santa Caterina, l’oli a l’oliva, i per Sant Llop, l’oli pertot

• Per Santa Caterina, l’oli és a l’oliva

• Per Santa Caterina, plega l’oliva; qui espera el gener no hi trobarà res

• Per Santa Caterina, posaràs l’oliva

• Per Santa Caterina, replega l’oliva.

• Per santa Caterina, a pescar sardina.

• Per Sant Sever, para el llaç pel gat mesquer; per Santa Caterina, per la feixina; per Sant Andreu, per la guineu, i per la Concepció, pel teixó.

• Segons creença marinera, la roda de Santa Caterina és un núvol de forma circular que duu tempestes violentes, amb llamps i trons, i temporal de mar. Sol durar uns vuit dies, abans o després del dia 25.

• La roda de Santa Caterina, amb vuit dies no se fina.

• La roda de Santa Caterina, tota la mar terbolina.

• Per Santa Caterina, el fred entra a la cuina

• Quan Santa Caterina es posa el “manto”, aigua al “canto”

• Per Tots Sants el fred és al camp, per Sant Martí és pel camí, per Santa Caterina és dintre la cuina.

• Per santa Catarina, o molt freda o molt humida.

sta-caterina-dites-ullada