Flora i fauna

Actualment la vegetació principal és arbustiva, dominada pel garric, tot i que s’han mantingut algunes clapes de pinedes de pi blanc que varen sobreviure a l’incendi del 2004. Cap al començament de la vall hi trobem alguns conreus, principalment d’olivera, així com alguns peus d’alzina surera que també varen resistir molt bé els efectes del foc.

La poca alçada del Massís del Montgrí i la seva ubicació a la vora del mar condicionen la fauna d’aquest entorn. D’aquesta manera la immensa majoria de les espècies que hi trobem son de caràcter eminentment mediterrani, adaptades a suportar períodes d’escassetat d’aigua i a treure els recursos necessaris d’un entorn sovint d’aspecte aspre i aparentment poc productiu, si més no a primer cop d’ull. No obstant, la varietat d’habitats és molt notable tot i lo reduït del territori, fent que s’acabi trobant una gran diversitat d’espècies de diferents grups faunístics.