GOIGS DE SANTA CATERINA

Cantar els goigs representa un moment molt important dins el dia de la celebració. És cantar el territori que simbolitzen i percebre sensorialment el grup de gent que en forma part: els goigs actuen com a himne de la festa. En el cas de Santa Caterina, aquest territori és tot aquell que envolta el Montgrí, encapçalat per la vila de Torroella, d’on la santa és patrona.

«A la primer versió recopilada per Miquel Púbol el 1758 i atribuïda a Andreu Sàbat, les dues primers estrofes remarquen la intel·ligència i habilitats retòriques . Les tres següents exposen el martiri de la santa, i una quarta explica com també van patir martiri els diferents personatges que Caterina va convertir. La setena estrofa conclou amb les tres virtuts principals de la santa i dóna pas al final dels goigs, el moment en que la geografia mítica i real de la capella passa a ser protagonista de la narració.»

«Tot i l’interès dels goigs d’Andreu Sàbat, actualment no es canten, ni tampoc han estat els més utilitzats pels habitants del Baix Ter durant els darrers segles. La còpia de Josep Xargay escrivia uns goigs amb un text diferent, que va cantar-se fins a la dècada del 1940. És el text amb més representativitat i continuïtat històrica. A diferència dels atribuïts a Andreu Sàbat, les estrofes repassaven les sis perfeccions de la patrona, que eren la caritat, l’honestedat, la santedat, la fe, la prudència i la fermesa. Però, tant la quarteta inicial com les darreres estrofes exposen igualment el lligam de Santa Caterina amb Torroella de Montgrí.»

«Des del 25 de novembre del 1947 es canten uns altres goigs amb lletra de Mn. Francesc Viver i música de Salvador Dabau. La narració inclou per primera vegada l’esposori de Santa Caterina amb Jesús. Les altres tracten l’episodi del combat dialèctic amb els savis i els diferents martiris que va patir. I les dues últimes tornen a exposar el vincle màgic entre el Montgrí i el Sinaí.» com ens diu Joaquim Rabasseda a «Del Montgrí al Sinaí».

De “Els himnes nacionals. Una primera introducció.” Documents universitaris 2012. Joaquim Rabasseda.

  C:\Users\USER\Documents\DOCUMENTS Josep\SANTA CATERINA\Caterina màrtir xi goigs.jpg