Revista "Ullada" núm. 3.

Revista “Ullada” núm. 3, agost 2016. Podem trobar dos articles que ens parlen de Sta. Caterina, un del Parc Natural de Montgrí sobre el nou rètol informatiu a Sta. Caterina i l’arrenjament del camí al seu accés, i un altre del Grup de Recerca dels Amics de Sta. Caterina de la relació del llibre “Solitud” […]

Nou rètol informatiu

CARTELL INFORMATIU DE L’ERMITA El Grup de Recerca de l’A.A. de l’Ermita ha editat un cartell informatiu que s’ha instal·lat a l’entrada del recinte. El disseny és de l’Augusto Gràcia, les fotografies són de l’Associació d’A. de la Fotografia. Parc Natural MMBT s’ha fet càrrec del cost i la col·locació.