L’ERMITA SEGUIRÀ TANCADA FINS PASSAT L’ESTIU

L’ermita seguirà tancada fins passat l’estiu. Actualment, seguim en fases que limiten el normal desenvolupament de les activitats socials. A més, el 15 de juny es tanca l’accés  motoritzat al massís del Montgrí. Per tot plegat, fem públic que l’ermita continuarà tancada fins a la segona quinzena desetembre. Serà llavors quan farem la reobertura sempre que les condicions ho permetin.