INICI

 

– 1131. El 4 de juliol, Pere Ponç II, senyor de Torroella, dona a l’Església de Sant Genís les dècimes i primícies sobre les terres novals que s’han fet o es faran en el seu alou, posant-les a mans de Bernat Gaucefred, plebà (rector). A l’Arxiu Diocesà, en els Plecs de Possessions, hi ha referència dels drets que tenia l’Església sobre la Vall Petita. “… in montanea Turricell, videlicet in loco Çaval et ça Valhaela…” (Lloc, la vall –Çaval- I la vall petita –ça Valahela-).”

A la vall, el conreu de vinya i d’olivar havien donat sempre una considerable producció. Dos manantials abundants l’adollaven tot l’any. Un era la Font Aribosa, que regava l’hort de la vall Petita, i l’altre la Font dels Apòstols.

Ref. 60, Arxiu Capitular de Girona 7 1 1 Perg 213, i Ref. 10. Pàg. 23.

C:\Users\USER\Documents\DOCUMENTS Josep\SANTA CATERINA\FOTOS DE LA CRONOLOGIA\Arxiu capitular de girona terres nodals sta caterina.JPG

– “Encara que, en el cas torroellenc, aquesta política de protecció i favor no era res de nou sinó que continuava la que havien practicat els senyors anteriors, de la seva concreció n’hi ha exemples abundants: l’impuls a la construcció del pont sobre el Ter el 1279, ….,”

“A la dècada de 1340 el procés semblava conclòs: la vila disposava d’un parell de cònsols –renovables cada any- assistits per, més o menys, una desena de consellers. I, tots plegats, es cuidaven del manteniment de l’obra del temple parroquial, del manteniment del pont o de la gestió de l’hospital de la vila.”

“La fluïdesa de les comunicacions es garantien amb el ja esmentat pont del Ter o amb el servei de “barca o altra fusta” que el monarca tenia establert a un veí de la vila.”

Ref. “Una vila empordanesa a l’Edat mitjana. Torroella de Montgrí. segles XII-XIV.” Xavier Soldevila. Quaderns de la Selva 15, any 2003. Centre d’Estudis Selvatans. pàg. 89 a 103.

C:\Users\USER\Documents\DOCUMENTS Josep\SANTA CATERINA\FOTOS DE LA CRONOLOGIA\pont torroella 1280 com podia ser lfm 2000.jpg