Fotos Sta. Caterina del Fons Josep Vert del Centre Documentació Museu Mediterrània


Fotos de Santa Caterina provinents del Fons Josep Vert del Centre de Documentació del Museu de la Mediterrània. Cliqueu la foto i s’obre un àlbum de fotos.
Podem veure fotos del rentamans desaparegut, arranjament de la façana de l’ermita, imatge de Sta. Caterina malmesa durant la guerra civil, pintures del sostre de l’ermita abans de la restauració, el trull antic, capella amb la possible ubicació d’un dels retaules desapareguts, llar de foc antiga a la cuina,  rajoles que hi havia a l’ermita, dintell amb cap de persona,  vistes de l’ermita, l’ermitana, privilegi del pergamí de Carles I a Sta. Caterina, …..