PREMI LA GROSSA DE CAP D'ANY

71222

Aquest any també hem tornat a tenir sort amb la loteria de Catalunya, però no acabem d’afinar. Per un número no ens ha tocat el 3er. premi, però hem esgarrapat 22€ per participació.
En breu informarem de com cobrar-ho.

Salut i bon Any!