UN MAL ANY

Si a Santa Caterina encara hi visqués una familia d’ermitans, veient com ha anat la festa enguany, aquest any vinent el passarien una mica magre, perquè ells se’n rafiaven del que feien per la festa per viure’n durant tot l’any. Actualment no hi ha ermitans, però la primera font d’ingrés de l’Ermita continua siguent el […]