SEGLE XX
– 1904- 1905 . Es publica per entregues a la revista “Joventut” la novel·la “Solitud” escrita per Caterina Albert i Paradís, més coneguda com a Víctor Català, considerada una de les millors i més conegudes novel·les de la literatura catalana del segle XX i on es descriu de forma admirable la festivitat i l’entorn de l’ermita de Santa Caterina.
– 1913 . El 22 de gener es nomenat ermità Pedro Roca Deusedes a causa d’una malaltia de la mare de l’ermità actual. Ref. 64.

– 1914 . El 6 de febrer hi ha una primera temptativa de la compra del retaule de la “Mare de Déu de la Llet”. Hi ha una oferta de D. Santiago Masó Torrents de Barcelona en nom d’un col·leccionista.

Ref. 63 i 64.

– 1915 . L’11 de febrer es dona permís a Don Pere Coll Rigau a efectuar unes obres de reparació a l’ermita i acabades les obres de reforma de l’ermita es col·loca una placa commemorativa en honor seu a la sala principal de l’ermita.

Ref. 64.

– 1915 . A la revista “Emporion” ens descriu la festa “El dia 25 del prop-passat, festivitat de la Santa, tingué lloc la celebració del típic aplec en la hermita, cantant-se un solemne ofici en el que hi prengueren part “Els Montgrins”, tocant-se després sardanes. El dia veritablement magnífic, va fer que la concorrencia que hi assistí fos nombrosíssima, veient-se apar de Torroella, colles de La Escala, Estartit, Ullà, Bellcaire, etz. A la nit se celebrà al Teatre Coll, l’acostumat ball que resultà molt lluit. El ram fou regalat a la senyoreta Lloveras de Palafrugell pel nostre consoci Benvingut solés.”

Ref. Revista “Emporion” núm. 23, de 8-12-1915

C:\Users\USER\Documents\DOCUMENTS Josep\SANTA CATERINA\fons fotos sta caterina\sta caterina arxiu\2031.jpg
– 1916 . Segons consta a la revista “El Norte: diario católio-monárquico” Año VII Número 1999, de 30 de juliol de 1916, diu “Ha mort a l’hermita de Santa Caterina, la noia Magdalena Ferrer i Miàs, de 23 anys, filla dels hermitans que’s cuiden de dit santuari.” C:\Users\USER\Documents\DOCUMENTS Josep\SANTA CATERINA\FOTOS DE LA CRONOLOGIA\sta cateria ermitans  el norte.png

– 1917. La nit de Sta. Caterina de l’any 1917, entre les Medes i la frontera francesa, el mar s’engolí una trentena de barques que anaven en direcció a Portvendres, quan de sobte es girà una tramuntanada molt forta amb més de 250 persones a bord. Va ser recordada pels pescadors de l’Estartit com, una fita de malastrugança, la qual durà molts anys, i fou coneguda com la “Gropada de Santa Caterina”.

Ref. 6.

– 1918 . Aquest any, per falta d’un, es celebrà la festa de Sta. Caterina per tres vegades i dies seguits. El diumenge perquè fou disposat pels administradors per la por que el mercat prengués assistència a l’aplec. El dilluns perquè era el dia de la santa, i el dimarts perquè així ho va voler un simpàtic carboner devot de la santa. “En els anals de l’Ermita caldrà consignar-hi aquest fet que no hi tindrà parió segurament”.

Ref. Revista Emporion, núm. 94, de 8-12-1918.

 

– 1919 . És l’època de la primera guerra mundial, i un dia va aparèixer a la sala de l’ermita “el retrat del Kaiser dibuixat com a nou apòstol al costat de la Cena, d’aquella gran Cena pintada per aquell ermità aficionat a les belles arts, que’s digué Pomaria.” Acabada la guerra van esborrar el retrat i afegiren un comentari: ”Veus com que els germanòfils han perdut la guerra, ha desaparescut el retrat del seu apóstol; es clar com que amb ell eren tretze, ha mort el més jove.”

Ref. “Revista Emporion, núm. 117, de 30-10-1919.

– 1921. El 18 de maig, es fa una proposició per portar el quadre de la Mare de Deu de la Llet a l’Ajuntament, “debido a la humedad y poca ventilación de la iglesia en que esta colocado, se deteriora cada dia, por cuyo motivo, ante el valor artístico que se supone a dicha obra, por su antigüedad y mérito, (…) se coloque tal obra al salón de sesiones de esta Corporación”.

Ref. 64.

– 1922. En sessió del 30 d’abril el Sr. Sarasa pregunta a la presidència de l’ajuntament sobre la suposada venda del quadre de la Mare de Deu de la Llet a un antiquari que fa poc a visitat la vila. L’alcalde contesta que donat el valor artístic del quadre, convida a que es porti el quadre a la Casa Consistorial tal com s’havia acordat, i que el seu vot sempre serà contrari a la venda. Ref. 64.

– 1924 . El 18 de novembre, l ‘administrador Eduar Viñas fa una queixa denuncia per “el abuso que cometen algunos visitantes en dicha ermita, escribiendo y dibujando en sus paredes, lo cual es contrario a la buena educación…”. Es publica un “BANDO” on es prohibeix dibuixar a les parets de l’ermita.

Ref. 64.

– 1925 . El 16 de novembre, referent a l’obra de la Mare de Deu de la Llet, es diu que la citada obra s’està deteriorant considerablement degut a la humitat i poca ventilació, es sol·licita l’enagenació del citat quadre “previos los tramites legales” i a condició que els diners recaptats siguin destinats a la reparació l’ermita. Hi ha l’oferta de Don Juan Cuyas de Barcelona que l’adquirirà pel preu de 4.500 pessetes, entregant a més una reproducció sense despeses al mateix lloc que l’autèntic. El ple de l’ajuntament en les seves dos terceres parts, per unanimitat, concedeix als administradors l’autorització per a la seva venda i procurin tenir el major preu possible i que l’import vagi destinat a reparacions de l’ermita.

Ref. 64.

– 1925 . En sessió de 4 de desembre els administradors de l’ ermita de Sta. Caterina, amb l’acord de l’Ajuntament de Torroella, portaren a terme la venda del quadre propietat de l’ermita amb la representació de la “Mare de Deu de la llet”, atribuït a Llorenç Saragossa, per la quantitat de 5.750 ptes. El motiu es que s’estava deteriorant a causa de la humitat i l’escassa ventilació de l’ermita i per finançar unes obres d’arranjament s l’ermita. Es presenten dos licitadors per a la subhasta, Don Carlos Suñer Vidal i el representant de Don Juan Cuyas. Es a ven a Don Juan Cuyas, veí de Barcelona.

Ref. 15 i 64.

Fins fa pocs anys era exposat a la Fundació Godia de Barcelona.

– 1927. 9 de novembre. Consta que la venda del quadre es va fer a Don Carlos Junyer Vidal, per 5750 pessetes més la tercera part per a una reproducció. Dita quantitat s’ha d’invertir en obres molt precises per la conservació de l’ermita.

Ref. 64 i 15.

– 1928. Segons l’article al llibre de la Festa major de Torroella de l’any 1928, “L’ermita de Santa Caterina, joiell del Montgrí” de l’Eduard Viñas, ens diu “Els administradors no compten amb cap ingrés, i com que avui ningú fa cap donatiu, hagué de ser venut un retaule representant la Verge de la llet, per efectuar unes obres necessàries, que hom fa actualment. En son lloc ha sigut posada una reproducció, per cert molt ben treta.”

En el mateix article ens parla de l’ermità “que viu del conreu de les terres, de la recapta per la vila i de les propines dels que durant l’any visiten l’ermita.” Ref. 1.

C:\Users\USER\Documents\DOCUMENTS Josep\SANTA CATERINA\FOTOS SANTA CATERINA\sta caterina 1923.jpg

– 1928. Es descriu la capella de la següent manera: “L’Esglèsia es compòn de tres naus amb tres altars per banda, dedicats a Nostra Senyora dels Dolors, al Sant Crist, a Sant Baldiri, als Sants Cosme i Damià, a la Verge de la llet i un amb una imatge moderna de Santa Caterina. L’altar major on es venera la primitiva imatge de pedra de la Santa, és molt notable, i hom pot admirar-hi els magnifics retaules amb passatges de la vida de la Màrtir. En aquest altar i tallat amb fusta hi ha la cara d’un home i una dona, que suposem seran els retrats dels que els regalaren. De presentalles n’hi ha moltes, i una valuosa col·lecció d’exvots alguns d’ells molt ben fets i, amb tot i ésser tan vells, molt conservats de color. N’hi ha que recorden la pintura que es fa avui i, moltes vegades contemplant los, hem pensat que els pintors futuristes no fan res de nou.”

Ref. 1.

C:\Users\USER\Documents\DOCUMENTS Josep\SANTA CATERINA\Fotos STA CATERINA ANTGUES\BYN\423.jpg
– 1928. El 3 de juliol, s’adjudiquen les obres de reparació de l’ermita a Don Conrado Lloveras Plana, per ser la més avantatjosa, per import de 4490 pessetes. Ref. 64 i 15.
– 1929 . El 3 de desembre deixa la tasca d’ermità Narcís Bellapart Gonzàlez a petició pròpia per poder cuidar la seva mare malalta. El mateix dia es nomena ermità a Genís Sureda Vilanova. Ref. 64 i 15.

– 1933 . Consta com a noticia a la revista “Emporion” que aquest any per compte dels administradors de l’ermita s’hi han efectuat importants millores, consistents en l’endegament de totes les teulades, repintat de les façanes i altres obres necessàries.

Ref. Revista “Emporion” núm. 232, de 23-7-1933.

– 1934. El 26 de setembre es rep un donatiu de la Sra. Eugenia Llach, vídua de Pere Coll Rigau que ha deixat en el seu testament la quantitat de 1.000 ptes. per fer obres a l’ermita.

Ref. 64 i LFMTDM 1985 article de Pere Castells.

C:\Users\USER\Documents\DOCUMENTS Josep\SANTA CATERINA\FOTOS DE LA CRONOLOGIA\pere coll i rigau i dona.JPG

– 1935 . Ofrena a Santa Caterina de Josep Vidal i Serra (resident a València), novembre de l’any 1935, “d’una artística majòlica valenciana” que es posa a la capella de la cova.

Ref. Revista “Emporion” núm. 263, del 9 de desembre de 1934.

– 1935. 16 d’octubre, es demana l’arranjament de la carretera de Santa Caterina, i l’ajuntament hi ofereix el seu peó perquè ajudi.

Ref. 64.

– 1936 . Guerra civil, uns milicians arriben a Sta. Caterina per cremar-ho tot, però l’ermità els va plantar cara i els digué “que ell era republicà i que allò era casa seva i que si ho volien fer l’haurien de matar, i que tot cas ja ho cremaria ell”. Va cremar exvots i altres coses sense especificar. El més bo ho va amagar als coberts fora l’ermita. L’ermità Genís Sureda va fer tallar els xiprers de la plaça “per així poder veure si venia gent pel collet de la Creu.” “Cada dilluns baixava amb el matxo, pel collet, i anava a ca l’Almar a buscar les provisions.”

Ref. 21 i 17.

E:\IMATGES-FOTOS\Sta Caterina\sta catrina\fotos inventari sta caterina\inventari sta caterina reduides\DSC04359.JPG

C:\Users\USER\Desktop\289.jpg

C:\Users\USER\Desktop\281.jpg

– 1936-1938 . Durant aquest període s’amagaren a l’ermita tres persones.

Ref. 21 i 17.

– 1939 . El 13 de novembre els administradors comuniquen a l’ajuntament que han designat com a nou ermità a Lluis Roca Girona. Hi va viure fins a l’any 1962.

Ref. 21.

– 1939 . El 13 de novembre. Els ex-combatents de la guerra ofereixen una imatge de Santa Caterina d’alabastre en testimoniatge al seu agraïment, obra de l’escultor Rafael Solanich.

Ref. 18 i 64.

C:\Users\USER\Desktop\317.jpg

– 1945 . L’ajuntament acorda concedir una subvenció de 500 ptes. a la Comissió encarregada de la compra d’una nova campana per a Santa Caterina, amb càrrec al capítol d’imprevistos.

Ref. 15 i 64.

– 1947 . Mossèn Francesc Viver escriu uns nous goigs, “Goigs en lloança a la Verge i Màrtir Santa Caterina” i musicats pel mestre Salvador Dabau i Caussa, i ornats per Joan Pericot i Garcia. Es canten per primer cop el dia de Santa Caterina d’aquest any. La narració inclou per primera vegada l’esposori de Santa Caterina amb Jesús. Les altres estrofes tracten l’episodi del combat dialèctic amb els savis i els diferents martiris que va patir. I les dues últimes tornen a exposar el vincle màgic entre el Montgrí i el Sinaí.

Ref. 37.

– 1950. 23 de gener. S’arregla la carretera que va del Forn de la Cals fins al lloc anomenat La Pedrera. Es deixa cuneta i en alguns llocs més amplitud.

Ref. 64.

– 1955 . Es publica “L’auca de l’ermita empordanesa de Santa Catarina a la muntanya del Montgrí”, escrita i dibuixada per Joan Pericot Garcia i estampada per primera vegada per l’estamper Bas d’Igualada en motiu de la diada de l’any 1955.

– 1950-60 . Durant unes obres realitzades en aquest període es varen llençar fora de la capella juntament amb altres runes i enderrocs una resta de rajoles, tres d’aquestes s’aprofitaren per col·locar-les a l’aigüera de la cuina entre altres rajoles sobrants de color verd i blanc, són les úniques que queden amb les figures blaves i fons blanc.

Ref. 32.

C:\Users\USER\Documents\DOCUMENTS Josep\SANTA CATERINA\Santa Caterina-FOTOS AMICS FOTOGRAFIA TORROELLA\Santa Caterina Fotos Amics fotografia\Quim Puig\JP-160212_MG_9058-Editar.JPG

C:\Users\USER\Documents\DOCUMENTS Josep\SANTA CATERINA\santa catarina varis\261.jpg

– 1958. Inauguració de La Creu al coll de Santa Caterina., amb mossèn Garrido.

Foto Josefina Grassot Radresa

– 1959 . L’ 1 de maig es celebra l’aplec de la Santa Creu o de primavera amb una gran afluència de públic. No ha tingut continuïtat. El dia 3 de maig es celebrava a la Parròquia els 350 anys de la consagració de l’església de Sant Genís.

Ref. 63 i llibre festa major Torroella 1959.

C:\Users\USER\Documents\DOCUMENTS Josep\SANTA CATERINA\sta caterina lfmtdm 1959 festa stacreu.JPG

– 1959 . El dia 25 de la festivitat de la santa no es va poder celebrar l’aplec pel mal temps, igual que en dies anteriors. “El coloso del Montgrí este año se ha visto huérfano del maravilloso espectáculo que, en tal dia, ofrecen los multiples caminos zigzagueantes, con la presencia multicolor de los romeros en su caminar ascendente, en filas interminables.”

Ref. Llibre festa major Torroella, 1959. El paso del tiempo.

– 1962 . Incendi al Montgrí. El 14 d’agost es produí un incendi que cremà una superfície d’unes 489 hectàrees, i la pèrdua d’uns 620 mil pins, 512 oliveres, un paller, una quadra, 90 gallines i matorral petit, propietat en la majoria del Patrimonio Forestal del Estado. Sembla ser que l’incendi es produí quan l’ermità de Sta. Caterina cremava uns rostolls de l’hort.

Ref. Diari “Los Sitios” de Girona 15 i 16 agost 1962.

– 1964 . Es fa càrrec de la funció d’ermità Tomàs Cejudo González amb la seva dona Carmen Martín Rodríguez, i romangueren fins els anys 70 juntament amb la seva filla Carmen i el seu gendre Manolo, que aquest en tingueren cura fins l’any 2005 en que es jubilà. Van tenir oberta l’ermita els diumenges.

Ref. 21.

– 1965 . Amb motiu de d’una Exposició de l’Obra dels Museus de Catalunya, dirigida pel professor Ainaud de Lasarte al Palau de la Virreina, fou exposada una de les rajoles de Sta. Caterina, catalogada amb el núm. 160 i datada pels volts dels anys 1400.

Ref. 32.

C:\Users\USER\Documents\DOCUMENTS Josep\SANTA CATERINA\fons fotos sta caterina\Fotos sta caterina Fons Josep Vert\t0010.tif

– 1975 . A partir d’aquest any es decideix de celebrar la festa de Santa Caterina, que fins ara s’havia celebrat sempre el mateix 25 de novembre, es traspassi al diumenge anterior.

Foto Fons Jan Baca, CDMM.

– 1976. Ofrena de la Flama de la sardana a Santa Caterina. Ref. Los Sitios de Gerona, 28 de març.

– 1976 . Incendi al Montgrí, es cremen uns 75.000 pins.

Ref. Revista “Presència”, 31/7/1976, pàg. 17. Arxiu Municipal de Girona.

– 1977 . 29 de maig, diada mariana a l’ermita, amb una cercavila pels carrers de la vila, amb una missa amb ofrena de flors silvestres a les 12 a l’ermita i sardanes matí i tarda. A la tarda menjada de crema catalana per tothom. A les 5 de la tarda mes de Maria i besamà.

Ref. 63

– 1979. Es compra a Ma. Dolors Casellas la pedra per a l’altar per oficiar missa de cara al poble. Procedent d’un balcó.

Ref. 63.

El 22 d’agost d’aquest any també es celebra un Festival Pro Ermita de Santa Caterina a la plaça de la vila a les 10 de la nit amb l’actuació dels Cantaires del Montgrí i el grup de Contrapassaires torroellencs.

Ref. 63.

I:\pl vila contrapas 01.jpg
– 1979 . El 15 de setembre exactament a les 8.25 de la nit s’encén una bombeta de 100w a la cuina. Funciona amb un grup electrogen.

– 1980 . Un grup de voluntaris formen un grup de treball que aprofitant les festes del cap de setmana, s’han dedicat a netejar soterranis, posar llum amb petit alternadors que subministra una potencia de 1500 w., suficient per donar llum a cada sala i a l’ermita (una bombeta) conservant així el seu caràcter d’austeritat. S’han reforçat parets exteriors, construir una fosa sèptica, portes i finestres, i renovació de part de l’enfustat de la sala que més ho necessitava. Amb l’ajut econòmic de l’Ajuntament va arreglar-se la façana nord i la tortugada, re molinar la façana de llevant, arreglar els dipòsits d’aigua sobre la cuina i es canviaren algunes portes.

Ref. Punt Diari 23-11-1980 i Llibre festa major 1980

C:\Users\USER\Documents\DOCUMENTS Josep\SANTA CATERINA\Fotos STA CATERINA ANTGUES\BYN\459.jpg

– 1980. Presentació a càrrec de Joan Radresa en una de les sales del Museu del Montgrí de la segona edició de l’auca de l’ermita de Joan Pericot. La primera edició de 1955 estava esgotada. Aquesta nova edició es va imprimir amb les mateixes planxes que van servir a la primera.

Ref. 63 i llibre festa major TdM 1980.

http://www.festes.org/imatges/media_aucasantacaterinatorroellag.gif

– 1981. El 24 de maig es celebra la 1ª Fira Cultural de L’Empordà, promoguda pel Centre d’Estudis del Baix Empordà “Pere Cinquè”. Una forma de fira per apropar-se a l’arrel popular. Hi hagué una multitudinària trobada a l’ermita de Santa Caterina per parlar de diferents qüestions com Sanitat, Ensenyament, Cultura, Joventut, Patrimoni, Pagesia, Territori, Urbanisme, etc.

Ref. Punt Diari, 23 i 26-5-1981 i “El pas del temps” del llibre festa major de Torroella 1981.

– 1988. Es procedeix a l’arranjament de les teulades a càrrec de Carles Negre i la seva gent.

Ref. 63.

– 1995 . El 12 de novembre es fa una trobada a l’ermita en memòria dels excursionistes morts a la muntanya a Catalunya. Aquesta celebració en record dels excursionistes morts s’havia fet a diferents indrets muntanyencs de les comarques gironines.

Ref. “Quaranta anys d’una memòria”, Jordi Dalmau. Revista de Girona, núm. 182, maig-juny 1997.

– 1997. 30 de juliol. L’Ajuntament per unanimitat decideix atorgar la Medalla del Montgrí als Pabordes (Administradors) com a col·lectiu de persones que treballen en la recuperació de l’ermita i la seva adequació, amb importants serveis, (lavabos, aigua,…), com a lloc d’esbarjo.

Ref. 63. i LFMTDM 1998.

– 1998. 3 de maig. S’inauguren una placa amb el bust de Caterina Albert (Víctor Català) i una làpida amb un fragment de la novel·la “Solitud” que s’instal·len al pati de la cisterna de l’ermita. Es fa una ruta Víctor Català per l’ermita, un dinar popular i una audició de sardanes. Acte organitzat pels ajuntaments de Torroella i L’Escala.

Ref. 63.

C:\Users\USER\Documents\DOCUMENTS Josep\SANTA CATERINA\Santa Caterina-FOTOS AMICS FOTOGRAFIA TORROELLA\Santa Caterina Fotos Amics fotografia\Quim Sánchez\QS-160219_DSC8039.jpg

C:\Users\USER\Documents\DOCUMENTS Josep\SANTA CATERINA\Santa Caterina-FOTOS AMICS FOTOGRAFIA TORROELLA\Santa Caterina Fotos Amics fotografia\Quim Sánchez\QS-160219_DSC8041.jpg

– 1999-2003 . Es porta a terme la restauració del retaule, dels quadres i de les pintures que hi ha a la capella de Santa Caterina.

El resultat aconseguit per expertes restauradores, dirigides per Mònica Marull i Anna de Puig del Servei de Restauracions de Béns Mobles de la Generalitat ha estat immillorable. Han fet desaparèixer les crostes del fum i la polseguera acumulats sobre tot el cos al llarg de tres-cents anys. La restauració dels dos quadres que omplen les parets laterals del presbiteri l’han dut a terme restauradores dels Serveis de restauració de Girona i de Sant Cugat sota la direcció de Pere Rovira.