SEGLE XIV.

– Anys 1300. Possibilitat de l’existència de les restes d’alguna construcció eremítica, una capella o cel·la en el lloc de la vall. “…y part en dita casa o capella novament construïda”. I “en la vall de aquella montgrí, es novament construida una casa o cella, en la qual los hermitans encara tene de fer llurs havitació”.

Ref. 61 . Capitol 5. Pàg. 13 i Capitol 6 pàg. 14.

– 1351. La Casa Tor, hisendats torroellencs de la petita noblesa, fa donació a la capella del retaule denominat de la “Mare de Déu de la Llet”, atribuït a Francesc Serra.

Pel que fa a la devoció a la qual era dedicada aquella capella o cel·la, ens arrisquem a suposar que era a la Verge Maria.

Ref. 10 Pag. 24.

(Encara no hi havia l’ermita com a tal dedicada a Sta. Caterina)

– 1378. Es produeix el Cisma d’Occident a l’Església Catòlica que dura fins 1417. Sembla que va ser la causa que Bartomeu Cabotas, Pere Tarascó i Berenguer Desguell marxessin de Montserrat.

Ref. 10 Pàg. 22

– 1387. La corona catalano-aragonesa, la Generalitat, els militars i la noblesa prenen partit pel papa d’Avinyó i es separen de Roma.

Ref. 10. Pàg. 22

– 1392. Es concedeix llicència per a la construcció de la nova ermita sota la invocació de Santa Caterina a la vall del Montgrí al lloc on hi havia una font anomenada Aribosa, als ermitans Bartomeu Cabotes, Pere Tarascó i Berenguer Desgüell després d’haver abandonat la muntanya de Montserrat d’on eren monjos. Ref. 25.

C:\Users\USER\Documents\DOCUMENTS Josep\SANTA CATERINA\Fotos inventari Sta Caterina-20180809T094310Z-001\inventari sta caterina reduides\DSC04235.JPG

Soterrani ermita.

– 1392. Possibilitat de l’existència de les restes d’alguna construcció eremítica, una capella o cel·la en el lloc de la vall. “…y part en dita casa o capella novament construïda”.

Ref. 10, 25 i 61

– 1392 . El 29 d’octubre, consta una donació de Caterina Mascaró d’una peça de terra contigua a la casa “sense la qual los hermitans no poden comodament estar y habitar en dita casa,…, ha hont pugan fer hort y plantar arbres fruiters”.

Ref. 61, capítol 5 pàg. 13.

– 1394. El 13 de març, Isabel Torró, filla del venerable Ramon Torró, fa donació d’una altra peça de terreny, “en la qual los hermitans encare tenen de fer llur habitació”.

Ref. 25 i 61 capítol 9, pàg. 17.

– 1394 . Eleccció de Pere de Lluna amb el nom de Benet XIII com a papa d’Avinyó. Els catalans van demanar a Joan I empara al papa aragonés. Conegut com a papa Lluna i considerat com l’antipapa.

Ref. 10. Pàg. 23.

Pape avignon benoit13.jpg

Pere Lluna, Benet XIII