EL RETAULE DE STA. CATERINA

Va ser bastit per l’escultor Joan Torras a començaments del segle XVIII.

És un retaule barroc, presentat en forma reticular on es mostra la vida de Santa Caterina d’Alexandria, tot i que les seves escenes no guarden un ordre temporal lineal.

A la predel·la (bancal inferior del retaule) o sòcol hi trobem representats els atributs de la santa: la palma, l’espasa, la roda i la corona. Damunt seu hi trobem tres petits plafons que representen: la santa sotmesa al turment d’una roda armada amb ganivets, la decapitació de la santa, i la santa orant i escoltant el magisteri dels seus pares. En el pis superior, i voltant la imatge de la santa hi ha dos plafons més grans; el de l’esquerra representa les esposalles místiques de la santa, i el de la dreta el debat que mantingué amb cinquanta savis egipcis.

Finalment, a dalt de tot trobem tres quadres més: a l’esquerra la santa empresonada en una torre, enmig els àngels transportant el seu cos, i finalment, a la dreta, la flagel·lació de la santa.

Entre els anys 1999 i 2002 es procedeix a la restauració del retaule i de les pintures del sostre.

C:\Users\USER\Downloads\JMP retaule sta caterina.jpg