LES RAJOLES

Dintre aquesta primera meitat del mateix segle sorgeixen les rajoles provinents dels obradors de Manises (1450-1460) amb elements decoratius pintats de blau sobre fons blanc, en les quals predominen diferents atributs sobre el martiri de Santa Caterina i dibuixos d’aus i en altres el nom AMAT.

En trobar-se aquest nom destacat damunt una creu combinat amb la lletra R, i per existir a la vila en el segle anterior una família del mateix nom, el llinatge de la qual va perdurar fins al final del segle XVI, considerem que fou un seu membre el que va donar-les, destinades per a paviment de l’Altar Major.

Les rajoles, pròpiament dites de Santa Caterina, componen un petit lot. Consten de vuit peces enteres i diferents fragments, alguns de perfecte dibuix conservat. Tres peces es troben clavades a l’aigüera de la cuina de l’ermita, junt amb diferents rajoles de color partit de verd i blanc.

 

C:\Users\USER\Documents\DOCUMENTS Josep\SANTA CATERINA\Santa Caterina-FOTOS AMICS FOTOGRAFIA TORROELLA\Santa Caterina Fotos Amics fotografia\Quim Puig\JP-160212_MG_9058-Editar.JPG