EL POU DE SANTA CATERINA

L’abastament d’aigua va ser un dels aspectes bàsics per a la vida dels ermitans. Les terres conreades eren regades per una font, de nom Aribosa, avui desapareguda. La importància de l’aigua queda reflectida en la cisterna d’aquest pati, coronada per un gran brocal, i en les dues basses d’aigua plujana situades a l’exterior de l’ermita. Diu la llegenda popular que per l’aplec de Santa Caterina moltes parelles iniciaven la seva relació i era costum dir que els nadons provenien d’aquesta cisterna.

Quan es va a Santa Caterina una visita que no es pot perdre es la del pou, que en realitat és una cisterna, que es troba al pati interior de l’entrada de l’ermita. Des de anys enrere s’explica a la mainada que els nens venen del pou de Santa Caterina i que es pesquen del seu interior amb una galleda. És una història que els pares expliquen als seus fills tal i com els ho van explicar a ells els seus. Vindria a representar de manera simbòlica el retorn al nostre lloc de naixement. Aquesta tradició s’explica als pobles del voltant del Montgrí sense que s’hagi trobat cap documentació ni referència històrica per saber-ne la procedència. També podria ser una manera d’explicar que durant l’aplec de Santa Caterina es quan s’inicien algunes relacions que poden acabar en matrimonis.