El massís del Montgrí ha estat testimoni del pas dels humans des d’èpoques remotes fins a l’actualitat i ha deixat el llegat ric i divers que avui conforma el seu patrimoni cultural.

Les restes arqueològiques representen un continu de totes les èpoques , des de la prehistòria fins a l’època moderna i s’han localitzat i conservat en alguns caus i coves, afavorides per la dinàmica geològica del massís. La seva formació és deguda a filtracions d’aigua que dissolen la pedra calcària

Els testimonis més antics del pas dels humans per l’Empordà se situen al Montgrí ,en el cau del Duc de la muntanya d’Ullà i en el Cau del Duc de Torroella, cova situada al vessant sud del massís a 200 m sobre el nivell del mar, arrecerat dels vents de tramuntana i oberta a ponent, on s’han localitzat restes de fa 300.000 anys. El nom prové d’un ocell rapinyaire, el duc, que anys enrere niava al Montgrí. Els caçadors ,del paleolític inferior, que habitaven el cau, s’alimentaven dels animals que vivien al massís i a la plana del baix Ter; l’animal més caçat va ser el cavall, encara que també s’han trobat restes d’elefant antic, de rinoceront, d’os i de linx. Treballaven la pedra, tot i que també feien servir l’òs i la fusta. Per restes cremades d’ossos d’animals, es dedueis que ja coneixien el foc.

A uns 100 m abans d’arribar al castell, trobareu indicat el camí que va al Cau del Duc.

FOTOS CAU DEL DUC TORROELLA